პერიოდონტიტი

პერიოდონტიტი

პერიოდონტიტი  – პერიოდონტის ქსოვილების ანთებაა, ანთებადი პროცესი ვრცელდება არა მარტო კბილის, არამედ ფესვის ირგვლივ არსებულ ძვლოვან ქსოვილებზეც. პათოლოგიური ცვლილებების მიხედვით განარჩევენ პერიოდონტიტის ფიბროზულ ფორმას, გრანულომას და ცისტას.

 


ინფექციური პერიოდონტიტი ძირითადად კარიესის გართულებაა. 

შესაძლოა იყოს როგორც პირველადი (როდესაც პროცესი ვითარდება უმკურნალო კარიესის ან პულპიტის შემთხვევაში), ასევე მეორადი (როდესაც პროცესს იატროგენული მიზეზი აქვს). ბაქტერიების შეღწევადობის მიხედვით პერიოდონტიტს ყოფენ ინტრადენტალურად და ექსტრადენტალურად (კბილშიგნითა და კბილგარეთა). ამ უკანასკნელს შესაძლოა მივაკუთვნოთ ანთებადი პროცესების გადასვლა გარშემომყოფი ქსოვილებიდან (ოსტეომიელიტი, ჰაიმორიტი).

 


ტრავმული პერიოდონტიტი ვითარდება, როგორც ერთჯერადი 

ზემოქმედებით (უცაბედი დაცემის ან ბლაგვი, მძიმე საგნის მოხვედრის შემთხვევაში), ასევე უმნიშვნელო, მაგრამ ქრონიკული ტრავმირების შემთხვევაში (დიდი ზომის ბჟენი, ძაფის ან მავთულის კვნეტა). ტრავმირების შემთხვევაში პროცესი, როგორც წესი მწვავედ მიმდინარეობს.  პაროდონტიტიმედიკამენტოზური პერიოდონტიტი ვითარდება, ძირითადად პულპიტის არა სწორად მკურნალობის შემთხვევაში, როდესაც ძლიერმოქმედი პრეპარატები ხვდება პერიოდონტის ქსოვილებში (მაგ.: დარიშხანი, ფენოლი, ფორმალინი) ან გამახიზიანებელი ნივთიერებები (ფოსფატ–ცემენტი, წკირები). ასევე მედიკამენტოზურს მიეკუთვნება პერიოდონტიტები, რომლებიც ვითარდება ალერგიულ რეაქციებზე. 

 


პერიოდონტიტი – კარიესის გართულების ერთ–ერთი ვარიანტია.

მას თან ახლავს ნერვის დაშლა, კბილის საფიქსაციო იოგის დაზიანება, კბილის მორყევა, ტკივილი შეხებაზე. შესაძლოა ტემპერატურის მომატებაც.

პაროდონტიტი

დაავადების უსიმპტომოდ მიმდინარეობისას ხდება ფესვის ირგვლივი ძვლის განლევა და ყალიბდება გრანულომა ან ცისტა. რაც უკვე მოითხოვს სერიოზულ მკურნალობას, არა მხოლოდ კბილის შესანარჩუნებლად არამედ, ორგანიზმის დასაცავად ზოგადი ინტოქსიკაციისაგან.

პერიოდონტიტიანი კბილების მრავლად არსებობამ  შესაძლოა შინაგანი ორგანოების დაზიანებაც გამოიწვიოს: თირკმლები (გლომერულონეფრიტი), გული (რევმატიზმი), სახსრები (რევმატიზმი). 
პაროდონტიტი
ანთებადი კბილის მკურნალობის მიზნით, ხდება მისი გახსნა, არხები მუშავდება მექანიკურად, ანტისეპტიკურად, ულტრაბგერით. ზოგადი მდგომარეობიდან და ანთების სტადიიდან გამომდინარე კბილის მკურნალობა წარმოებს ერთ ან რამოდენიმე ეტაპად.


კომენტარები