რა არის ლინგვალური ანუ უხილავი ბრეკეტები ?!

ბევრ პაციენტს  ორთოდონტიული მკურნალობის შეთავაზებისას უჩნდება კითხვა: „ეხლა ამ რკინებით როგორ უნდა ვიარო?“

განსაკუთრებით ეს საკითხი მანდილოსნებს აწუხებთ, მათთვის ღიმილი - მამაკაცების გულის დაბყრობის ერთ-ერთი უძლიერესი ინსტრუმენტია. ამიტომ 1,5-2 წლით „რკინების“ ტარება სიკვდილის ტოლფასია.

გვინდა დაგამშვიდოთ - სტომატოლოგია ვითარდება და თან დიდი ტემპებით.

 

გაგაცნობთ საკმაოდ საინტერესო და თანამედროვე ორთოდონტიული მკურნალობის მეთოდს.

ბრეკეტ-სისტემა, რომელიც საერთოდ არ ჩანს. იგი ძალზედ საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავს მედიცინაში თანამედროვე სტომატოლოგიის ტენდენციას, კონკრეტულად კი მკურნალობიდან ადამიანის ფაქტორის გამორიცხვას, მის ინდივიდუალურობას. თქვენ ექიმთან, ხომ შედეგისთვის მიდიხართ, ასე არ არის?

 

ლინგვალური ბრეკეტები,

როგორ ხდება ეს ყველაფერი პრაქტიკულად?! 

საიდუმლო არაა, რომ მედიცინაში და ცხოვრებაშიც შეცდომების უმრავლესობა მოდის ე.წ. ადამიანურ ფაქტორზე. სადაც არ უნდა ნახოთ - ყოველთვის ცდება ადამიანი.

ამიტომ თანამედროვე ცხოვრების ტენდენცია მდგომარეობს - ავტომატიზაციასა და სტანდარტიზაციაში.  არა მარტო იქ სადაც სამუშო მარტივია და რუტინული, არამედ საპასუხისმგებლოც.

ამან მედიცინამდეც მოაღწია, როდესაც მკურნალობის დაგეგმვისა და ჩატარებისათვის საჭირო ხდება უამრავი ნიუანსისა და ფაქტორის გათვალისწინება. მითუმეტეს იმ პაციენტებისათვის, რომელთაც ექიმს არა მისი კრეატიულობისა და ხელოვნებისათვის მიაკითხეს, არამედ კონკრეტული შედეგის მისაღებად.

 

ანაბეჭდიანაბეჭდი

საქმისადმი ასეთი მიდგომა აისახება ლინგვალურ ბრეკეტებში. ეს გახლავთ ინდივიდუალურად დამზადებული ლინგვალური (ენისკენა) ბრეკეტები ინდივიდუალური რკალებით.

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მკურნალობის დაგეგმარებას და პროგნოზირებას, აგრეთვე ბრეკეტ-სისტემის და რკალების პარამეტრების გამოთვლას აწარმოებენ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები.

შედეგად პაციენტი იღებს ზუსტად იმ რეზულტატს, რომელსაც ელოდა, ხოლო მკურნალობის პროცესში ორთოდონტიული შეცდომების ალბათობა, პრაქტიკულად გამორიცხულია.

 

ორთოდონტი ყველა საჭირო გამოკვლევის შემდეგ, იღებს კბილების ანაბეჭდს და აგზავნის გერმანიაში სპეციალურ ლაბორატორიაში. ანაბეჭდებთან ერთად იგზავნება სპეციალური ფორმა, სადაც აღწერილია თანკბილვის მდგომარეობა და სხვა საჭირო ინფორმაცია. გერმანელი ტექნიკოსები მიღებული ანაბეჭდებით ასხამენ მოდელებს. შემდგომ ანაბეჭდები სეგმენტურად იჭრება, ხოლო კბილები დგება საჭირო მიმართულებით. ეს ე.წ. Setup-მოდელებია. ისინი ასახავენ თანკბილვის მდგომარეობას მკურნალობის შემდეგ.ანაბეჭდის აღებაანაბეჭდის აღება

არსებობს უფრო განვითარებული მეთოდი, Setup-მოდელების დამზადების გარეშეც. ამ შემთხვევაში ხდება პაციენტის ანაბეჭდების სკანირება, ხოლო კბილების გადაადგილება და მკურნალობის პროგნოზირება ხდება სპეციუალურ პროგრამაში.

 

შემდგომი ეტაპი - ხდება Setup-მოდელების და ანაბეჭდების სკანირება. ამის მიხედვით კომპიუტერი ითვლის ბრეკეტების და რკალების პარამეტრებს.

აღნიშნული გამოთვლებით სპეციალური აპარატი ამზადებს ინდივიდუალურ ბრეკეტებს. ეს კი ნიშნავს, რომ თითოეულ კბილს შეესაბამება თავისი ორიგინალური ბრეკეტი, რაც მკურნალობას მატებს შედეგიანობას და კომფორტულობას.

 

დამზადებული ბრეკეტები ფიქსირდება სპეციალურ კაპაში, მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით.  კომპლექტდება რკალებით, საჭირო დოკუმენტაციით და იგზავნება მკურნალ-ექიმთან.

ლინგვალური ბრეკეტები კაპითლინგვალური ბრეკეტები კაპითამანათი შეიცავს სადიაგნოსტიკო და Setup-მოდელებს, კაპებში მოთავსებულ ინდივიდუალურ ბრეკეტებს, მთელი მკურნალობის პერიოდით განსაზღვრულ რკალების კომპლექტს. მკურნალობის გეგმასთან დაკავშირებულ საჭირო დოკუმენტაციას.

 

შეგვიძლია დავიწყოთ მკურნალობა.

ბრეკეტების ფიქსაციის წინ ყველა პაციენტს ესაჭიროება პირის ღრუს სანაცია, პროფესიონალური წმენდა და ინდივიდუალური ჰიგიენის უნარ-ჩვევების შესწავლა.

ლინგვალური ბრეკეტების ფიქსაციაპირველ რიგში ექიმი ხსნის რბილ ნადებს. შემდგომ ენისკენა ზედაპირზე მჟავური გრავირებისათვის თავსდება სპეციალური გელი. მიზანი - მინანქარზე ხაოიანი ზედაპირს შექმნა ადგეზივის უკეთესი ფიქსაციისათვის. გელს სპეციალურად აქვს ასეთი შეფერილობა რათა მოხდეს მისი არსებობის კონტროლი. 30-40 წამში ხდება მისი ჩამორეცხვა კბილებიდან, ხოლო შექმნილ ხაოიან ზედაპირზე თავსდება ადგეზივი (ბონდი). იგი საჭიროა მინანქარზე ბრეკეტების საფიქსაციო მასალის უკეთესი მიმაგრებისათვის. სანამ ასისტენტი ანათებს ადგეზივს ექიმი ბრეკეტების შიდა ზედაპირზე ათავსებს სპეციალურ საფიქსაციო მასას. ფიქსაციისათვის გამოიყენება სპეციალური ორკომპონენტიანი, ორმაგი (ქიმიური და სხივური) გამყარებადი მასალა. ვინაიდან ბრეკეტები კაპაშია, მათი პოზიცირება არ ხდება. ექიმი უბრალოდ ათავსებს კაპას კბილებზე, შემდგომ კი ანათებს მათ. შედეგად ბრეკეტები ეწებება კბილებს საჭირო ადგილებზე. ექიმს ისღა დარჩენია, რომ მოხსნას კაპა და დაამაგროს რკალი.

 

ლინგვალური ბრეკეტები, ეჩი

აი მკურნალობაც დაიწყო!

მუშაობის პრინციპი იგივეა, რაც ვესტიბულარული სახის ბრეკეტებისას. რკალი დამზადებულის ფორმის მახსოვრობის მქონე მასალისაგან, გააჩნია გარკვეული მოხრა და სიმყარე. ბრეკეტებზე ფიქსირებული რკალი თანდათან უბრუნდება თავდაპირველ ფორმას (როგორც ზამბარა), ეს ზეწოლა გადაეცემა ბრეკეტებს. შედეგად გადაადგილდება კბილები.

 

ლინგვალური ბრეკეტები, კაპის მოხსნა

უნდა აღინიშნოს, რომ ორთოდონტიაში ძალზედ მნიშვნელოვან, როლს ასრულებს ბრეკეტების პოზიცირება და რკალების თვისებები. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ, თუკი ბრეკეტი დამაგრდა შეცდომით, შეიძლება მივიღოთ სერიოზული გართულება, კბილის დაკარგვაც კი.

ინდივიდუალური ბრეკეტების სისტემით, არასწორი პოზიცირება გამორიცხულია, რადგან თითოეული ბრეკეტი დამზადებულია კონკრეტული სიტუაციისა და კონკრეტული კბილისათვის. უკვე დაფიქსირებულია კაპაში და კბილზე მოთავსებისას იკავებს მისთვის განსაზღვრულ ადგილს. ამიტომ აღნიშნული მკურნალობის მეთოდს გააჩნია წინასწარგანსაზღვრა და არ გვჭირდება მარჩიელობა თუ როგორ შედეგს მივიღებთ მომავალში.

 

ლინგვალური ბრეკეტები,

კიდევ ერთი პლიუსი - საშუალება გვაქვს ბრეკეტები გავხადოთ ძალზედ კომპაქტურები, რადგან რკალებიც მზადდება ინდივიდუალურად.

ყველაზე თვალსაჩინო პლიუსი კი გახლავთ ღიმილისას მისი სრული არახილვადობა. მათთვის ვისაც აწუხებს ვესტიბულარული  ბრეკეტები ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. 


კომენტარები